Beeldend kunstenares

Afgestudeerd aan de AKI, 1992 te Enschede

Toen de goden nog menselijker waren, waren de mensen goddelijker. Een citaat van Friedrich von Schiller, uit ‘Die Götter Griechenlandes’, 1788. Toen ik dit las was er een moment van herkenning. Veel van onze natuurlijke gaven zijn verloren gegaan gedurende de laatste decennia. In onze moderen samenleving willen we alles weten, onderzoeken en verklaren. In mijn werk ben ik zoekende naar tekens van het tijdloze, wezenlijke van het bestaan.

In the times the Gods were more human, human were more divine. A quote from Frederich von Schiller, from ‘Die Götter Griechelandes’, 1788. When I read this there was a moment of recognition. A lot of our natural gifts are lost during the last decades. In our modern society we want to know, interragate and explane all. In my work I am searching for signs of the timeless, essential of existence.

Etta Maduro, Enschede 1992

Omschrijving van het woord tijd

Volgens Kramers: duur, tijdstip.
Volgens van Dale: elk der vormenreeksen van een werkwoord die de werking als voltooid of onvoltooid in heden, verleden of toekomst plaatsen.

Al sinds de mens bestaat is hij bezig met tijdrekening. Had de prehistorische mens genoeg aan vaste gegevens zoals zomer, winter, regen en droogte; hoe meer de mens zich ontwikkelde, des te groter werd de behoefte aan nauwkeurige tijdaanduiding.
Dat heeft uiteindelijk, via de babylonische, griekse, juliaanse en in Frankrijk nog even de franse revolutionaire tijdaanduiding, geleid tot de gregoriaanse kalender ( als laatste ingevoerd door Griekenland in 1923). Tegenwoordig draait alles om`tijd`, doch niemand heeft `tijd`.

Het is daarom goed even stil te staan bij een citaat van A. Dobson uit `The paradox of time` `Time goes, you say? Ah no! Alas, time stays, we go.`

Etta Maduro, september 1999

WO1

Onder de heuvelende graanvelden, bossen en weilanden bleek een gedoemd landschap verborgen waarin zich een oorlog had voltrokken die de grenzen van de verbeeldingskracht paspoortloos had overschreden en waarin vernietiging, angst, waanzin, modder, dood, dorst, gifgas en ellende de absolute alleenheersers waren.

Tekst: Brandie Oosterwold WO1, 2005